Par Jelgavu

Jelgavas ģerbonis
Jelgavas karogs

Jelgava atrodas Zemgales līdzenuma dienvidu daļā. Pilsēta atrodas abos Lielupes krastos no 0.0 līdz 6.0 m virs jūras līmeņa. Latvija ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā, kurā ir ap 66 tūkstošiem iedzīvotāju.

Jelgavas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir ļoti izdevīga. Pilsēta ir dzelzceļa krustpunkts, kurā krustojas sliežu ceļi austrumu - rietumu un ziemeļu - dienvidu virzienos. Gar pilsētas robežu iet 1996.gadā izbūvētais modernais apvedceļš, kas savieno autostrādes Jelgava - Rīga un Jelgava - Lietuvas robeža, un tālāk ved uz Rietumeiropu.

Jelgavas kopplatība ir 60 km2, no kuriem atklātās ūdensplatības aizņem 2,34 km2 un parki aizņem 1,62 km2

Jelgava - Rīga 42 km
Jelgava - Viļņa 270 km
Jelgava - Tallina 356 km
Jelgava - Maskava 969 km
Jelgava - Stokholma 482 km
Jelgava - Berlīne 1184 km
Jelgava - Vīne 1366 km

Jelgavas mājas lapa: www.jelgava.lv

Sporta centrs
www.skdun.lv
Latvijas J.K.A. karate-do Federacija © 2015